BGIF Tennis

Nørreskovgårdsvej 1, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Velkommen til BGIF Tennis


BGIF Tennis er en klub hvor samvær sættes i højsædet.

Klubben råder over 3 tennisbaner nord for hallerne Forum Kolding, Bramdrupdam.

Omkring banerne er der en tæt beplantning, som giver gode læ forhold.

Eget klubhus med opholdsrum, baderum, toiletter og køkken.

E-mail adresse: bgif.tennis@gmail.com

Sidste nyt - se nedenfor.

 


Sidste nyt.


07.11.2023
Udendørssæsonen 2023 lakker mod enden.
Bane 2 og 3 vil blive lukket i perioden 13/11 - 19/11.
Bane 1 vil blive lukket i december.
Vi håber, at i har haft mange gode timer på anlægget i løbet af sæsonen.
På gensyn i 2024.
Venlig hilsen

Bestyrelsen


04.10.2023.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
  Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 19.00
som afholdes i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetning.

 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. (Regnskabsår 1. oktober - 30. september).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5: Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse samt evt. ungdomsudvalg.
 7. Valg af 1 revisor i lige år. Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant i ulige år.
 8. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.


05.06.2023
Skoleferietennis i uge 27. Tirsdag, onsdag, torsdag den 4., 5. og 6 juli.
Se detaljer under menupunktet Aktiviteter ovenfor.26.04.2023
Standerhejsning lørdag den 29. april kl. 10.00
Mød op og få en snak med andre tennisspillere.
Der serveres kaffe og rundstykker, hvorefter der spilles tennis.


25.04.2023.
Velkommen til sæson 2023 i BGIF Tennis.
Banerne er klar til brug, og de vil kun blive bedre ved flittig brug.
Alle ønskes en god og aktiv sæson.