BGIF Tennis

Nørreskovgårdsvej 1, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Baner - reservere, vedligeholde

Kun medlemmer, som er blevet tildelt en nummerbrik efter betaling af kontinget, er
spilleberettiget.


Reservering af baner.
En bane kan kun reserveres 5 dage frem i tiden.
Banen reserveres med de brikker, som tilhører de pågældende spillere, som vil
benytte banen.

De brikker, som tilhører de der spiller, skal sidde på tavlen på den faktiske bane under hele spillet.
En bane er fri til afbenyttelse, hvis de der har reserveret den,ikke er kommet senest 10 minutter efter spillets oprindelige starttidspunkt.
Spilles der double, kan der reserveres 2 på hinanden følgende tider ved at anvende de 4 brikker, der tilhører de 4 doublespillere.
Alle medlemmer skal fjerne døde brikker. Det vil sige brikker, som sidder tilbage fra tidligere på dagen eller dagen før. Alle spillere har pligt til at fjerne egne brikker efter spillet.
Udfordringskampe kan spilles over max. 2 timer, såfremt specialbrik anvendes.
Fjerner eller flytter man en brik ulovligt, kan det medføre eksklusion.

Vedligehold af baner.
Alle skal i fælles interesse hjælpe til med at holde banerne i god stand.
Banerne er udstyret med et automatisk vandingsanlæg. Om natten bliver banerne gennemvandet.
Efter spillet udjævnes huller med skraber, og der tromles hvis det er nødvendigt.
Herefter fejes banen med koste.
Fejningen skal foretages i cirkelbevægelser, startende helt ude ved hegnet og sluttende på banens midte.

Har du problemer med banerne, så skriv det på baneopslaget på opslagstavlen eller kontakt:
Leif Lind, tlf. 34 48 85 03, e-mail: leifvlind48@gmail.com


                  Døren til klubhuset skal altid være aflåst.