BGIF Tennis

Nørreskovgårdsvej 1, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Kontingent

Kontingent:
Juniorer ( indtil 18 år)                                               300 kr.
Seniorer                                                                     600 kr.
Familie ( 2 voksne + børn indtil 17 år )                  1.200 kr.
Firma kontingent ( 2 dobbelte spillerbrikker )     2.000 kr. 

Betaling:
Betaling kan kun betales via netbank.
Netbank - kontooverførsel
Spar Nord Bank   9277 - 4580289873
Husk:
Meddelelse til modtager skal bestå af - navn - adresse - e-mail.
For nye medlemmer  - navn - adresse - fødselsdag/år - tlf. nr. - e-mail.

Nøglekort og spillebrik:
Når betaling af kontingent er registreret af kassereren, vil nøglekort blive udleveret til nye medlemmer. Nøglekortet er personligt og må ikke overdrages til andre.
Spillebrik vil blive hængt op på reservationstavlen i klubhuset.
Det er nødvendigt af have et nøglekort til klubhus/banerne, for at kunne anvende reservationstavlen og komme ind på banerne.

Ophør af medlemskab:
Meddelelse sendes til:
bgif.tennis@gmail.com
Udleveret nøglekort afleveres i kuvert med navn, og lægges i postkassen på klubhuset.